Català  Castellano
Estàs a: Presentació -> Notícies

Articles d’actualitat

Consells dels Mossos d'Esquadra per a empreses de cablejat i metalls

Consells de seguretat

per a empreses de cablejat i metalls

Mesures a l'hora de tancar l'empresa

Assegureu-vos que a l'hora de tancar no queda ningú a l'interior de l'empresa.

Assegureu-vos que tots els accessos queden tancats correctament i que l'alarma queda activada.

Recomanacions després del robatori

Aquestes recomanacions poden ajudar a l'hora d'investigar un fet delictiu:

Aviseu immediatament la policia en el moment en què detecteu el robatori, encara que penseu que s'ha pogut produir fa hores o dies.

En el cas que disposeu d'informació descriptiva d'autors, vehicles i/o direcció de la fugida, faciliteu per telèfon a la policia per activar i agilitzar la recerca. El telèfon d'emergències és el 112.

Si sospiteu que hi pot haver algú dins l'empresa, no hi entreu i espereu l'arribada de la policia.

Si disposeu de càmeres de seguretat, aporteu els enregistraments.

Faciliteu el màxim de dades possible del material sostret i, en el cas que us hagin sostret una quantitat important de cables o metalls, intenteu recollir informació que serveixi a la policia per identificarlos (inscripcions, embalatge, fotografies de catàleg, etc.).

No manipuleu els objectes que hagin pogut tocar l'autor o els autors del fet.

En cas de sostracció de telèfons mòbils, lliureu a la policia els llistats de trucades realitzades a partir de la sostracció de l'aparell. També seria convenient que li facilitéssiu el número IMEI, que consta al mateix telèfon o a la capsa d'embalatge original.

Si en el moment del robatori hi ha algun testimoni, cal que li demaneu un telèfon de contacte perquè la policia pugui localitzar-lo i ampliar les dades del fet.

Els consells següents contribueixen a

millorar la seguretat de l'empresa,

la prevenció i la investigació posterior

del delicte.i

Com a primera mesura d'autoprotecció és

imprescindible que feu una valoració dels

sistemes de seguretat que teniu actualment

a l'interior, al perímetre i als accessos de

l'empresa.

Mesures de caràcter genèric

Valoreu la utilització de sistemes de videovigilància i enregistrament d'imatges. Les càmeres cal que enfoquin els accessos, el perímetre de l'empresa i les zones on hi hagi el material susceptible de ser sostret.

El sistema utilitzat per captar les imatges cal que estigui fora de l'abast dels possibles delinqüents per evitar que s'emportin l'enregistrament. Es poden enregistrar les imatges en un disc dur exterior i/o per Internet.

És aconsellable que disposeu d'alarma sonora i que estigui connectada a una central d'alarmes.

Doteu els vehicles i el material de més valor amb dispositius electrònics de localització tipus GPS.

Feu revisions periòdiques dels sistemes de seguretat instal·lats.

Si us és possible combineu diverses mesures de seguretat i no feu divulgació dels sistemes de seguretat emprats.

Il·lumineu adequadament el perímetre, els accessos i les zones més desprotegides.

Instal·leu panys i portes d'alta seguretat. Fins i tot us podeu plantejar col·locar portes tipus resclosa amb un sistema que eviti l'obertura de dues portes a la vegada.

Feu servir caixes de seguretat i no deixeu grans quantitats de diners dins de calaixos ni d'armaris. En el cas que hagueu de fer ingressos bancaris, eviteu rutines: no els feu sempre el mateix dia a la mateixa hora ni feu el mateix recorregut en el desplaçament.

Cal evitar fer ingressos de grans quantitats de diners i cal portar-los en un lloc segur, encara que també podeu valorar la possibilitat de contractar una empresa de seguretat privada per efectuar els ingressos.

Intenteu no deixar material susceptible de ser sostret (especialment grans quantitats de cables i metalls) fora de naus o altres construccions i oculteu-lo de la vista de terceres persones que circulin pel carrer.

Si localitzeu algun vehicle aturat amb persones a l'interior que puguin estar vigilant les vostres instal·lacions, aviseu la policia.

En el cas que tanqueu l'empresa durant uns dies, tingueu la precaució de passar-hi alguna vegada.